اخبار جدید سیاسی

پیام تبریک رئیسی به مناسبت دور جدید نخست وزیری «شیخ حسینه واجد»