اخبار جدید ورزشی

هادی وفایی‌پور قهرمان وزن ۸۶ کیلوگرم رقیب جدید تیلور می‌شود