اخبار جدید گوناگون

آیا چینی‌ها در دریاچه ارومیه فعالیت خاصی انجام می‌دهند؟