اخبار جدید ورزشی

پیراهن تیم ملی برای بازی با فلسطین چه رنگ است؟