اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲ تروریست انتحاری در سراوان منفجر شدند