اخبار جدید فرهنگی

موزه هنرهای ملی ایران، غریب‌ترین موزه کشور