اخبار جدید ورزشی

دو مربی آلمانی به مدیران باشگاه پرسپولیس معرفی شدند