اخبار جدید سیاسی

پاکستان اعلام کرد 7 هدف از 3 منطقه خاک ایران را مورد حمله قرار داده است