اخبار جدید سیاسی

وزیر خارجه عربستان از ایران خواست برای توقف درگیری در منطقه تلاش کنند