اخبار جدید فرهنگی

تصویری از جواد عزتی به عنوان کارگردان فیلم تمساح خونی منتشر شد