اخبار جدید بین الملل

ریاض نسبت به تداوم درگیری‌های دریای سرخ هشدار داد