اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

اختلال در اینترنت به دلیل قطع فیبر نوری در گرجستان