اخبار جدید ورزشی

آیا پرسپولیس با سرمربی معروف اسپانیایی در حال مذاکره است؟