اخبار جدید بین الملل

اسرائیل پیشنهاد توافق جدیدی به حماس داده است