اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲ مامور پلیس در استان فارس در اثر تیراندازی قاچاقچیان مسلح به شهادت رسیدند