اخبار جدید بین الملل

آلمان نسبت به حمله اسرائیل به رفح واکنش نشان داد