اخبار جدید فناوری

هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ جایگزین ۲.۴ میلیون شغل در آمریکا می شود