اخبار جدید بین الملل

اسرائیل آمار جدید تلفات خود در غزه را اعلام کرد