اخبار جدید بین الملل

هزاران صهیونیست از سرزمین‌های اشغالی به کشورشان بازگشتند