اخبار جدید بین الملل

بایدن مدعی شد که با رئیس جمهور اسبق فرانسه ملاقات داشته است