اخبار جدید اقتصادی

بیشتر بانک‌ها انتشار گواهی سپرده را متوقف کرده‌اند/ استقبال غیرمنتظره مردم از سود 30 درصدی