اخبار جدید بین الملل

نیروهای یمنی کشتی «استار ایرس» را مورد حمله موشکی قرار دادند