اخبار جدید سیاسی

آیا لیست لو رفته از حقوق نمایندگان و اسناد مالی مجلس واقعی است؟