اخبار جدید فناوری

استخراج طلا با استفاده از شیر مانده توسط دانشمندان ایرانی!