اخبار جدید اقتصادی

سود یک میلیون و ۳۸۵ هزار تومانی دارندگان سهام عدالت چه زمانی واریز می‌شود؟