اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تصادف هولناک کامیون با یک دستگاه خودرو پراید، 4 نفر در دم جانباختند