اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دامادی که با تیر اندازی برادر زن خود را راهی بیمارستان کرد