اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دقایقی پیش عملیات ضد صهیونیستی در شرق قدس اتفاق افتاد