اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واژگون شدن تانکر ۳۰ هزار لیتری بنزین در محور خرم‌آباد به الشتر