اخبار جدید اقتصادی

میوه لاکچری که قیمت آن به کیلویی 239 هزار تومان رسید