اخبار جدید بین الملل

ماجرای خودسوزی خلبان آمریکایی مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن