اخبار جدید بین الملل

«نیکی هیلی» ترامپ را در انتخابات شکست داد