اخبار جدید بین الملل

چرا نظامیان ارشد اسرائیل در میانه جنگ غزه استعفا دادند؟