اخبار جدید فرهنگی

جشنواره ملی فیلم کوتاه برای دومین بار در رشت برگزار خواهد شد