اخبار جدید فناوری

۵ پیام‌رسان ایرانی در طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها شرکت کردند!