اخبار جدید ورزشی

انتخاب اوسمار بهترین انتخاب ممکن برای پرسپولیس بود