اخبار جدید سیاسی

آمریکا به توقیف محموله نفتی‌اش از سوی ایران واکنش نشان داد