اخبار جدید ورزشی

شهاب زاهدی مهاجم سابق پرسپولیس صورت رسمی به تیم ژاپنی پیوست