اخبار جدید بین الملل

اردوغان پایان حضور خود به عنوان رئیس جمهور ترکیه را اعلام کرد