اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سقوط بالگرد آمریکایی سبب کشته شدن 3 نظامی شد