اخبار جدید اقتصادی

خرما با قیمت هر کیلوگرم ۳۸ هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه شد