دسته‌بندی نشده

چه بیمارانی میتوانند روزه بگیرند؟آیا مفید است یا خیر