اخبار جدید اقتصادی

سود نجومی شرکت نفتی آرامکو به سهام‌دارانش