با نزدیکی به پایان سال بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند

top