اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار چهارشنبه سوری تا این لحظه| ۸۳۹ مصدوم، ۱۳ فوتی و قطع عضو ۶۳ نفر