اخبار جدید ورزشی

استقلال با ۴ امتیاز فاصله از پرسپولیس در صدر جدول قرار گرفت