اخبار جدید اقتصادی

ارز مسافرتی ۱۰۰۰ یورویی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟