اخبار جدید گوناگون

افتتاح ۵ هزار و ۲۳۰ واحد مسکن مردمی در شهر جدید پردیس