اخبار جدید فناوری

سرعت اینترنت موبایل به ۳۴.۷۱ مگابیت بر ثانیه رسید