اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حکم قصاص برای عاملان قتل در پارتی شبانه صادر شد